Waarom de Veiligheidsladder?

Vanaf 2022 wordt het veiligheidsbewustzijn als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw. Met als doel minder ongevallen op de bouwplaats. Dit is vastgelegd door opdrachtgevers en branchepartijen die verenigd zijn in de Governance Code Veiligheid. Deze gezamenlijke afspraak wordt: Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) genoemd.

Ik moet de Veiligheidsladder gaan behalen. En nu?

 

Misschien bent u al door uw opdrachtgevers benaderd om een bepaalde trede van de veiligheidsladder te behalen, of net met een tenderaanvraag bezig, waarin de Safety Culture Ladder een integraal onderdeel is van de aanbesteding -of contractvoorwaarden? En nu?

Hoe kunt u aan de Veiligheidsladder / SCL / ViA voldoen?

Om als organisatie te voldoen aan de Governance Code Veiligheid in de Bouw/ ViA zijn er de volgende mogelijkheden:

  • SCL Original – Safety Culture Ladder, dit is de Veiligheidsladder waarbij ieder jaar een opvolgingsaudit wordt uitgevoerd (dit is de 100% audit). Het certificaat is 3 jaar geldig.

  • SCL – Bij certificering krijgt u een SCL certificaat voor 3 jaar, waarbij ieder jaar een opvolgingsaudit wordt uitgevoerd (dit is een 40% audit). 

  • SCL Light – Na de eerste beoordelingsaudit (40% audit) wordt er een statement uitgegeven die 3 jaar geldig is. De opvolgingsaudit volgt op het actieplan en hierbij wordt ook een project bezocht. U ontvangt geen certificaat, maar een statement. Dit statement is 3 jaar geldig.

  • Approved Self Assessment – Bij de Self Assessment krijgt u een SAQ Statement (controle door een CI). Vervolgens vindt er in de opeenvolgende 2 jaren een check plaats om dit statement te verlengen. U ontvangt geen certificaat.

Moet u van uw opdrachtgever voldoen aan ViA dan zal hij aangeven welk van deze drie u dient te hebben. Uw opdrachtgever zal dit doen door middel van deze risicomatrix: 

VIA Risicomatrix - image

Wat kan Bureau Via voor u betekenen? 

Bureau Via heeft de kennis en middelen in huis om uw verder te helpen bij de certificering volgens de Veiligheidsladder, SCL of Via Certificering.  Door middel van een zelfevaluatietool kunnen de adviseurs van Bureau Via samen met u vooraf de juiste stappen en strategie bepalen. Op eenvoudige wijze brengen wij uw score in kaart en niet onbelangrijk brengen wij direct de vereiste GAP analyse in kaart gevolgd door een plan van aanpak. 

Neem vrijblijvend contact met ons op