Hoe functioneren jouw receptie en werkplaats?

Wij kijken door de bril van de klant naar jouw dienstverlening: van de orderaanname tot de aflevering van een nieuwe auto of een auto in onderhoud. De after-sales audit is een meetinstrument waarmee op eenvoudige wijze de bedrijfsvoering van een autobedrijf op een aantal punten gemeten kan worden. 

Met de aftersales-audit houdt Bureau Via je een spiegel voor

De standaard Bureau Via After-sales audit verloopt in een aantal logische stappen:

Planning audits
De bezoeken worden zonder voorafgaande afspraak uitgevoerd. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat ook een klant vaak onaangekondigd het bedrijf bezoekt en dan graag op een correcte wijze wordt behandeld. Onze auditor maakt zich direct bekend bij de medewerkers.

Openingsgesprek
De auditor zal zich legitimeren en de verantwoordelijke tijdens het openingsgesprek informeren omtrent de werkwijze inclusief het tijdpad.

Tijdsduur audit
De uitvoeringsduur beperkt zich tot één dagdeel inclusief mondelinge en schriftelijke rapportage op locatie. Dit wordt ingegeven door het onaangekondigde karakter. De auditoren van Bureau Via zijn maximaal zelfwerkzaam en trachten de tijdsbelasting voor de contactpersoon van het bedrijf tot een minimum te beperken.

Technische steekproef
Er zullen twee gereedstaande auto’s worden geselecteerd, dit zijn auto’s die na reparatie of onderhoud voor aflevering aan de klant gereedstaan. Deze auto’s worden technisch gecontroleerd aan de hand van een checklist en de werkorder. Gecontroleerd wordt op het nakomen van de afspraken met de klant en de naleving van de voorschriften en richtlijnen van de fabrikant. Er worden door de auditor geen demontagehandeling verricht, wel vindt er een proefrit plaats.

Documentatie onderzoek
Alle documentatie, behorende bij de twee geselecteerde auto’s van de technische steekproef, wordt gecontroleerd aan de hand van een checklist. Documentatie bestaat uit: werkorder, onderhoudslijst, onderhoudsboekje en de factuur.

Eindgesprek
De auditor bespreekt de bevindingen met de verantwoordelijke en geeft waar van toepassing ook concrete verbetermogelijkheden aan.

Opstellen rapportage
De auditor verwerkt alle bevindingen aan het einde van de audit direct in de rapportage. Deze wordt direct naar de contactpersoon gemaild. Men kan eventueel dus gelijk aan de slag met ontwikkelen en het implementeren van verbeteringen.

Neem contact op
Kwaliteit op elk niveau waarborgen?

Bureau Via denkt met je mee. Neem vrijblijvend contact met ons op.