ViaMotive beleid omtrent COVID-19 (coronavirus)

Bureau Via – Audits, Inspecties en Advisering

Algemeen

Bureau Via wilt u graag mededelen dat zij haar verantwoordelijkheid neemt om op gepaste wijze maatregelen te treffen die de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tracht te voorkomen. Dat wil zeggen dat de richtlijnen van het RIVM, onder andere op het gebied van hygiëne, door Bureau Via en haar medewerkers worden nageleefd.

Kantoorbeleid  Bureau Via voor eigen medewerkers

 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar;
 • Geen handen schudden bij een begroeting;
 • De profitester zorgt er voor dat hij/zij voldoende desinfecterende middelen bij zich heeft waarmee de auto gereinigd/gedesinfecteerd kan worden;
 • Mocht de profitester in aanraking komen met personen die besmet zijn danwel verkouden dient dit gemeld te worden bij de directie van Bureau Via. Samen bepalen ze wat ze moeten doen.
 • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;
 • Medewerkers die in een risicogebied zijn geweest, dienen dit verplicht te melden aan de directie van Bureau Via;
 • Met regelmaat handen wassen en desinfecteren. Gebruik hiervoor de beschikbare handzeep, handgel en papieren handdoekjes welke eenmalig gebruikt worden;
 • Indien één van onze medewerkers ziekteverschijnselen heeft, werkt deze persoon vanuit huis;
 • Wanneer een medewerker tijdens het werk ziekteverschijnselen ontwikkelt of zich niet fit voelt, wordt deze persoon uit voorzorg naar huis gestuurd;
 • De medewerker mag pas na 24 uur klachtenvrij te zijn weer aan het werk;
 • Bezoek van niet-werknemers op kantoor wordt tot een minimum beperkt, en de 1,5 meter afstand wordt gehanteerd;
 • Op kantoor zijn een beperkt aantal personeelsleden aanwezig om voldoende afstand te waarborgen.

Als organisatie houden wij de berichtgeving rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en volgens wij de richtlijnen en adviezen van de overheid en het RIVM. Zo nodig passen wij ons bovenstaand beleid aan. Tevens blijven wij elkaar aanspreken op de naleving van de maatregelen zoals vastgelegd in dit beleid.

Bureau Via beleid aangaande het uitvoeren van werkplaatstesten

Bureau Via heeft de volgende werkinstructies gegeven aan het personeel en de externen die belast zijn met het uitvoeren van de werkplaatstesten:

 • De naleving van de genoemde maatregelen op kantoor worden ook tijdens de test gehandhaafd;
 • De werkplaatstesten worden niet meer als fysieke “wachtafspraak” ingepland. Tenzij het virus onder controle is en er geen gevaar is voor besmetting van de medemens, dan mag een fysieke wachtafspraak worden ingepland;
 • De auto wordt bij iedere overdracht door de tester gedesinfecteerd op de besturingselementen (stuur, versnellingspook, richtingaanwijzer e.d.) en volgens voorschrift van het betreffende merk;
 • Bij binnenkomst worden altijd de handen gedesinfecteerd;
 • De producten, folders en ander materiaal worden niet aangeraakt;
 • De sleuteloverdracht (zonder sleutelhangers) vindt plaats door de tester. De tester legt de sleutel op een plek neer waar de sleutels worden ontvangen in de buurt van de service adviseur;
 • De contactgegevens worden nadrukkelijk gecontroleerd, met name het bereikbare telefoonnummer;
 • De werkorder wordt niet ondertekend i.v.m. het coronavirus. Zodra de situatie rondom het virus het weer toelaat mag de werkorder weer worden ondertekend;
 • Het meerwerk wordt telefonisch besproken;
 • De teruggave van de auto wordt op de normale wijze uitgevoerd, met inachtneming van de maatregelen die door het RIVM zijn opgesteld.
 • Eventuele betaling wordt contactloos gedaan;
 • Het eindgesprek, teruggave auto, wordt op een door de dealer of garagebedrijf aangegeven locatie gevoerd met inachtneming van 1,5 meter afstand en met inachtneming van de maatregelen die door het RIVM zijn opgesteld;
 • Men neemt afscheid van elkaar zonder lichamelijk contact;
 • Bij betreding van de auto worden de besturingselementen (stuur, versnellingspook, richtingaanwijzer e.d.) gedesinfecteerd, en volgens voorschrift van het betreffende merk;
 • Hierna loopt de profitester terug naar de dealer en maakt zich bekend;
 • De tester voert op een afgelegen plek bij de dealer, de technische controle uit en legt dit vast d.m.v. een filmpje/foto’s.
 • De tester koppelt het resultaat van de technische controle terug naar de dealer en maakt een afspraak voor een terugkoppeling van de test op afstand bijvoorbeeld m.b.t. MS-Teams.
 • Het resultatenblad wordt door de leidinggevende niet ondertekend i.v.m. het coronavirus. Het resultatenblad wordt gemaild naar de dealer na de terugkoppeling op afstand. Zodra de situatie rondom het virus het weer toelaat mag er weer getekend worden.

Tot slot wensen Bureau Via en haar medewerkers iedere ondernemer gezondheid en kracht toe in deze uitdagende tijd.

Met vriendelijke groet,

Bureau Via

Mei 2020

Bekijk beleid
Neem vrijblijvend contact met ons op