De essentie van de Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder (in Nederland bekend als “de Veiligheidsladder”) is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen (cultuur & gedrag) in bedrijven te meten.
Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De Safety Culture Ladder is bedoeld als maatregel om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken.
Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede.

Waarom is de Safety Culture Ladder belangrijk voor mijn organisatie?

Vanaf 1 januari 2022 met de start van de ViA (Veiligheid in Aanbesteding) zal de verplichting van minimaal trede 2 in aanbestedingen van kracht worden. Vanaf 1 januari 2024 wordt minimaal trede 3 verlangd van alle aannemers c.q. onderaannemers.

Los van deze verplichting helpt de Safety Culture Ladder uw organisatie om een veilige werkomgeving te creëren.

De belangrijkste voordelen voor uw organisatie op een rij:

  • Continu focus op zichtbaarheid van veiligheid en gezondheid.
  • Belangrijk hulpmiddel in het terugdringen van bedrijfsongevallen met verzuim of bijna ongevallen.
  • Commerciële kansen benutten (bij aanbesteding/ new business)
  • Verhogen van het vertrouwen in uw organisatie door uw opdrachtgevers d.m.v. veiligheidsbewustzijn.
  • Het verduidelijken van een open communicatiestructuur binnen uw organisatie -en(keten)partners.

 

Veiligheidstreden

De veiligheidsladder is opgebouwd uit 5 treden.
De kenmerken die per trede gelden zijn:

Trede 1 Pathologisch:
Binnen de organisatie heerst de opvatting: ‘bij ons gaat niets fout, wij leveren prima kwaliteit, dus waarom tijd spenderen aan preventieve veiligheidsactiviteiten’ en ‘wat niet weet, wat niet deert’. In de organisatie wordt weinig tot niets geïnvesteerd in verbetering van het veiligheidsgedrag.

Trede 2 Reactief:
De organisatie heeft pas de neiging om te veranderen nadat er zaken zijn mis gegaan. Er wordt reactief gehandeld op basis van ingesleten vaste patronen. Binnen de organisatie voelen medewerkers zich eerder slachtoffer, dan zelf verantwoordelijk. ‘Maar dat is toch niet mijn schuld?’ Verandergedrag is vaak van korte duur.

Trede 3 Berekenend:
De organisatie heeft haar veiligheidsregels nader bepaald, welke belangrijk worden gevonden binnen de onderneming. Zij stelt zich kwetsbaar op, neemt haar verantwoordelijkheid, echter vaak uit eigenbelang. ‘Wat levert het de onderneming nou op?’ De betrokkenheid bij veiligheid en naleving van regels en wetten ligt voornamelijk bij het (hogere) management binnen de organisatie.

Trede 4 Proactief:
Veiligheid heeft een hogere prioriteit binnen de organisatie en is zichtbaar verankerd.  Er wordt continu geïnvesteerd in verbetering van het veiligheidsbewustzijn, waarbij medewerkers en derden die werkzaamheden uitvoeren binnen de onderneming, worden aangespoord elkaar aan te spreken op onveilige situaties en gedrag. Verbeteringen worden gestructureerd ingevoerd en geëvalueerd. Er wordt vooruitgedacht en initiatief genomen.

Trede 5 Vooruitstrevend:
Veiligheid is volledig geïntegreerd in de bedrijfsprocessen en de organisatiecultuur. Het is een vast onderdeel bij reflectie en evaluatie binnen de eigen organisatie én met ketenpartners en branchegenoten. Veiligheidsbewustzijn zit verankerd in het doen en laten van alle medewerkers; ze zijn niet anders gewend.

 

Wat kan Bureau Via voor u betekenen? 

U kunt Bureau Via inschakelen voor de volgende gerelateerde dienstverlening:

  • Ondersteuning bij het opzetten van de Safety Culture Ladder.

  • Uitvoeren van interne audits.

  • Begeleiding tijdens certificering.

  • Het trainen van uw personeel t.a.v. veiligheidsbewustzijn.

  • Onderhoud van de Safety Culture Ladder.