Coaching & begeleiding
Na controle en analyse wordt het tijd de daad bij het woord te voeren en het daadwerkelijke verbeteren in werking te zetten. Werknemers vervallen vaak in oude gewoontes en werkwijzen. Wij kunnen je medewerkers daarom gedurende een bepaalde periode op de werkplek begeleiden. Deze intensieve begeleiding zorgt voor efficiënter en effectiever werkende medewerkers, wat de werkdruk verlaagt en een positieve invloed heeft op het kwaliteitsniveau en de uitstraling van jouw bedrijf.

Training
De ervaring leert dat het slechts informeren van werknemers weinig effect heeft. Bureau Via organiseert daarom trainingen voor bijvoorbeeld serviceadviseurs om ze efficiënte en effectieve werkwijzen aan te leren. Deze trainingen hebben tot gevolg dat het kwaliteitsniveau van de organisatie stijgt en zorgen bovendien voor een uniforme werkwijze en uitstraling.

ISO 9001:2015
Kortgeleden is de nieuwe versie van de ISO 9001-norm uitgekomen. Bureau Via helpt jouw organisatie graag een effectief kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten en om het gehele certificeringsproces zonder grote inspanning te laten verlopen. Ook na implementatie en certificering kunnen wij je blijven ondersteunen, bijvoorbeeld door het uitvoeren van interne audits.

Neem vrijblijvend contact met ons op